Počas degustácie si kľúčové informácie zapisujte, nakoľko na záver príde súťažný kvíz. V kvíze býva väčšinou 10 otázok. Ku každej otázke sú tri správne odpovede, z ktorých jedna je vždy správna!